• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Projektör

Modellens eller kalkylens information omvandlas enkelt till miljöinformation. Konsulten kan när som helst värdera miljön i sitt arbete. Genom att välja olika systemlösningar kan man jämföra systemets påverkan över hela livscykeln,  ta hänsyn till både ekonomi och miljö så att den blir optimal sett över hela den förväntade livstiden.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use