• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Översikt

Genom att beräkna ett projekts klimatbelastning kan detta användas i olika syften. Det kan vara allt från dokumentation över klimatkompensation till att man använder klimatberäkningen som ett urvalsinstrument i tidiga skeden för att välja utförande eller som ett urvalskriterium vid en utvärdering av ett anbud. Beräkningen kan ligga till grund för av de totala utsläppen ett företag eller en koncern har. 

Användningsområdena är många!

 

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use