• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Vi beräknar

Låt våra konsulter hjälpa dig med beräkningarna. Vi gör det effektivt och med kvalitet som ledord. Från din kalkyl eller från din BIM-modell extraherar vi det vi behöver, korsrefererar resurserna och beräknar miljöpåverkan.

Vi kan hjälpa till med att sammanställa presentationsmaterial m.m. När vi hjäpt till och utbildat dig i enkelheten med Anavitor så kan du räkna själv.

Kontakta oss på rakna@anavitor.se.

Om du vill räkna och presentera själv så kan vi göra delar av detta arbete åt dig. Låt våra erfarna konsulter göra de viktigaste korsreferenserna när du startar ett projekt.

  

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use