• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Miljöberäkningar i bygg- och fastighetsprojekt.

Genom en sammanställning av alla resurser under ett byggnadsverks livslängd och med kännedom om deras miljödata beräknas den totala miljöbelastningen för inbyggnad, underhåll, drift och rivning

läs mer

Miljöberäkningar

Anavitor låter dig göra en Livscykelanalys (LCA) utan att du behöver ha någon kunskap om det eller om miljöberäkningar.

läs mer

Beräkningsunderlag

Anavitor använder sammanställningar av de resurser som finns i 3D-modeller, kalkyler, mängdförteckningar för att beräkna miljöpåverkan.

läs mer

Presentation

Anavitor gör det enkelt att anpassa presentationen av ditt beräkningsresultat utifrån dina önskemål.

läs mer

Kvalitet och standarder

Anavitor använder sig av de ramverk och standarder som finns för att beräkna LCA och LCC.

Anavitor är ensamma på marknaden att på ett enkelt sett visa kvaliteten för varje antagande som gjorts.

läs mer